" မ်က္ရည္စမ်ားနွင့္ ရယ္သံ "


စာေရးဆရာ = => ေက်ာ္လႈိင္ဦး

စာအုပ္အမည္ = => " မ်က္ရည္စမ်ားနွင့္ ရယ္သံ "