စီအီးအို လက္ဆြဲ


စာေရးဆရာ = => ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)

စာအုပ္အမည္ = => စီအီးအို လက္စြဲ