" စိမ္းျမညတစ္ည "


စာေရးဆရာ = => ဒဂုန္တာရာ ႀကည္ေအး

စာအုပ္အမည္ = => " စိမ္းျမညတစ္ည "