" အခ်စ္ဆိုတာ . . . နွင္းဆီပြင့္ဖတ္ေပၚက ေရစက္ေလးတစ္စက္လို . . . "


စာေရးဆရာ = => ပုညခင္ 

စာအုပ္အမည္ = => " အခ်စ္ဆိုတာ . . . နွင္းဆီပြင့္ဖတ္ေပၚက ေရစက္ေလးတစ္စက္လို . . . "