" အေယာင္ေဆာင္သတို႔သမီး "


စာေရးဆရာ = => ပုညခင္

စာအုပ္အမည္ = => " အေယာင္ေဆာင္သတို႔သမီး "