လြယ္လြယ္ေလ့လာကိုးရီးယားစကားေျပာ


စာေရးဆရာ = => တင္ေမာ္(ဓာတု)

စာအုပ္အမည္ = => လြယ္လြယ္ေလ့လာကိုးရီးယားစကားေျပာ

ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရန္လင့္ = => Download!