" အခ်စ္လမ္းညႊန္ "


စာေရးဆရာ = => ပီမိုးနင္း

စာအုပ္အမည္ = => " အခ်စ္လမ္းညႊန္ "