ဆီးခ်ိဳေရာဂါ က်န္းမာေရးစကားဝိုင္းႏွင့္ ေရာဂါကုထံုး


စာေရးဆရာ = => ေဒါက္တာေအးေက်ာ္

စာအုပ္အမည္ = => ဆီးခ်ိဳေရာဂါ က်န္းမာေရးစကားဝိုင္းႏွင့္ ေရာဂါကုထံုး