ခ်စ္သူ႕လက္ေဆာင္စာေရးဆရာ = => ျမင့္စိုးလိႈင္

စာအုပ္အမည္ = => ခ်စ္သူ႕လက္ေဆာင္