" မ်က္ကြယ္ရာ "


စာေရးဆရာ = => မယ္ခိုင္ 

စာအုပ္အမည္ = =>  မ်က္ကြယ္ရာ

ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရန္လင့္ = =>  Download !