သိပၸံနည္းက်လူကဲခတ္နည္း


စာေရးဆရာ = => ဆရာ ဦးစိန္ျမင့္(လာရိႈး)

စာအုပ္အမည္ = => သိပၸံနည္းက်လူကဲခတ္နည္း

ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရန္လင့္ = => Download!