ပုဏၰားဘကြန္​း


စာေရးဆရာ = => မင္းသိခၤ

စာအုပ္အမည္ = => ပုဏၰားဘကြန္​း