ငယ္ငယ္တုန္းကအိမ္မက္


စာေရးဆရာ = => ထူးျမတ္ႀကယ္

စာအုပ္အမည္ = => ငယ္ငယ္တုန္းကအိမ္မက္