ၿမိဳင္ရာဇာတြတ္ပီစာေရးဆရာ = => ေဆြမင္း/ဓႏုျဖဴ

စာအုပ္အမည္ = => ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္အစိမ္းရင့္ေရာင္ေႏြပံုျပင္