ၿမိဳင္ရာဇာတြတ္ပီစာေရးဆရာ = => ေဆြမင္း ဓႏုျဖဴ

စာအုပ္အမည္ = => ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္မင္းပုန္းေတာင္မွစြယ္ဝါႀကီး