" ပ႑ိတေဝဒနိယဒီပနီက်မ္း " = > ( 94 MB )

စာေရးဆရာ = =>  ေသကၡ်ေတာင္ဆရာေတာ္ဦးတိေလာက

စာအုပ္အမည္ = => ပ႑ိတေဝဒနိယဒီပနီက်မ္း

ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရန္လင့္ = =>  Download Now