သမိုင္းထဲကမႏၱေလးမႏၱေလးထဲကသမိုင္း


စာေရးဆရာ = => ျမသန္းတင့္

စာအုပ္အမည္ = => သမိုင္းထဲကမႏၱေလးမႏၱေလးထဲကသမိုင္း

စာအုပ္မ်ားေဒါင္းမရလ်ွင္ bookworldmyanmar78@gmail.comသို႕ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္
Read Full Post

မဖဲဝါကိုမုန္းတဲ႕စုန္း


စာေရးဆရာ = => တာေတ

စာအုပ္အမည္ = => မဖဲဝါကိုမုန္းတဲ႕စုန္း
Read Full Post

အစိမ္းရင့္ေရာင္ရက္စြဲမ်ား


စာအုပ္အမည္ = => အစိမ္းရင့္ေရာင္ရက္စြဲမ်ား
Read Full Post

အိမ္ျခံေျမနွင့္ အျခားအေရးႀကီးစာခ်ဳပ္မ်ား


စာေရးဆရာ = => ဦးေက်ာ္ေဇယ်

စာအုပ္အမည္ = => အိမ္ျခံေျမနွင့္ အျခားအေရးႀကီးစာခ်ဳပ္မ်ား
Read Full Post

လေရာင္က်ဴးရင့္


စာေရးဆရာ = => လေရာင္က်ဴးရင့္
စာအုပ္အမည္ = => ပန္းႏုေရာင္သက္တမ္း
Read Full Post

ျမန္မာဆိုတာ


စာေရးဆရာ = => ေဒါက္တာသန္းထြန္း

စာအုပ္အမည္ = => ျမန္မာဆိုတာ
Read Full Post

"မိန္းမလွအမုန္း "

 
စာေရးဆရာ = => " - "

စာအုပ္အမည္ = => "မိန္းမလွအမုန္း "

Read Full Post